14 February 2019
Spårtrafik

14 February 2019
Verksamhetstal
Verksamhetstal för hela SL-trafiken.