12 April 2017
Lokalbanor
Rapport för Connex Lokalbanor december 2002.

12 April 2017
Pendeltåg
Rapport för Pendeltåget december 2002.

12 April 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan december 2002.

12 April 2017
Tunnelbanan
Rapport för Tunnelbanan december 2002.