12 April 2017
Tunnelbanan
Rapport för Tunnelbanan maj 2005.

12 April 2017
Pendeltåg
Rapport för Pendeltåget maj 2005.

12 April 2017
Lokalbanor
Rapport för Connex Lokalbanor maj 2005.

12 April 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan maj 2005.