13 April 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan augusti 2006.

13 April 2017
Lokalbanor
Rapport för Connex Lokalbanor augusti 2006.

13 April 2017
Tunnelbanan
Rapport för Tunnelbanan augusti 2006.

13 April 2017
Pendeltåg
Rapport för Pendeltåget augusti 2006.