13 April 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan februari 2006.

13 April 2017
Lokalbanor
Rapport för Connex Lokalbanor februari 2006.

13 April 2017
Tunnelbanan
Rapport för Tunnelbanan februari 2006.

13 April 2017
Pendeltåg
Rapport för Pendeltåget februari 2006.