13 April 2017
Tunnelbanan
Rapport för Tunnelbanan januari 2006.

13 April 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan januari 2006.

13 April 2017
Lokalbanor
Rapport för Connex Lokalbanor januari 2006.