13 April 2017
Saltsjöbanan
Rapport för Connex Saltsjöbanan oktober 2006.

13 April 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan oktober 2006.

13 April 2017
Tunnelbanan Röd linje
Rapport för Tunnelbanan Röd linje oktober 2006.

13 April 2017
Tvärbanan
Rapport för Connex Tvärbanan oktober 2006.

13 April 2017
Tunnelbanan Grön linje
Rapport för Tunnelbanan Grön linje oktober 2006.

13 April 2017
Tunnelbanan Blå linje
Rapport för Tunnelbanan Blå linje oktober 2006.

13 April 2017
Nockebybanan
Rapport för Connex Nockebybanan oktober 2006.

13 April 2017
Pendeltåg
Rapport för Pendeltåget oktober 2006.

13 April 2017
Lidingöbanan
Rapport för Connex Lidingöbanan oktober 2006.