13 April 2017
Lidingöbanan
Rapport för Connex Lidingöbanan september 2006.

13 April 2017
Saltsjöbanan
Rapport för Connex Saltsjöbanan september 2006.

13 April 2017
Pendeltåg
Rapport för Pendeltåget september 2006.

13 April 2017
Tunnelbanan Grön linje
Rapport för Tunnelbanan Grön linje september 2006.

13 April 2017
Tunnelbanan totalt
Rapport för Tunnelbanans samtliga linjer september 2006.

13 April 2017
Tunnelbanan Röd linje
Rapport för Tunnelbanan Röd linje september 2006.

13 April 2017
Nockebybanan
Rapport för Connex Nockebybanan september 2006.

13 April 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan september 2006.

13 April 2017
Tunnelbanan Blå linje
Rapport för Tunnelbanan Blå linje september 2006.

13 April 2017
Tvärbanan
Rapport för Connex Tvärbanan september 2006.