26 April 2017
Saltsjöbanan
Rapport för Veolia Saltsjöbanan maj 2007.

26 April 2017
Tvärbanan
Rapport för Veolia Tvärbanan maj 2007.

26 April 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan maj 2007.

26 April 2017
Pendeltåg
Rapport för Pendeltåget maj 2007.

26 April 2017
Tunnelbanan Grön linje
Rapport för Tunnelbanan Grön linje maj 2007.

26 April 2017
Tunnelbanan totalt
Rapport för Tunnelbanans samtliga linjer maj 2007.

26 April 2017
Tunnelbanan Röd linje
Rapport för Tunnelbanan Röd linje maj 2007.

26 April 2017
Lidingöbanan
Rapport för Veolia Lidingöbanan maj 2007.

26 April 2017
Tunnelbanan Blå linje
Rapport för Tunnelbanan Blå linje maj 2007.

26 April 2017
Veolia Lokaltåg totalt
Rapport för Veolia Lokaltåg maj 2007.

26 April 2017
Nockebybanan
Rapport för Veolia Nockebybanan maj 2007.