26 April 2017
Veolia Lokaltåg totalt
Rapport för Veolia Lokaltåg augusti 2008.

26 April 2017
Lidingöbanan
Rapport för Veolia Lidingöbanan augusti 2008.

26 April 2017
Tunnelbanan Grön linje
Rapport för Tunnelbanan Grön linje augusti 2008.

26 April 2017
Saltsjöbanan
Rapport för Veolia Saltsjöbanan augusti 2008.

26 April 2017
Tunnelbanan totalt
Rapport för Tunnelbanans samtliga linjer augusti 2008.

26 April 2017
Tunnelbanan Blå linje
Rapport för Tunnelbanan Blå linje augusti 2008.

26 April 2017
Tvärbanan
Rapport för Veolia Tvärbanan augusti 2008.

26 April 2017
Nockebybanan
Rapport för Veolia Nockebybanan augusti 2008.

26 April 2017
Tunnelbanan Röd linje
Rapport för Tunnelbanan Röd linje augusti 2008.

26 April 2017
Pendeltåg
Rapport för Pendeltåget augusti 2008.

26 April 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan augusti 2008.