26 April 2017
Tvärbanan
Rapport för Veolia Tvärbanan januari 2008.

26 April 2017
Nockebybanan
Rapport för Veolia Nockebybanan januari 2008.

26 April 2017
Lidingöbanan
Rapport för Veolia Lidingöbanan januari 2008.

26 April 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan januari 2008.

26 April 2017
Tunnelbanan totalt
Rapport för Tunnelbanans samtliga linjer januari 2008.

26 April 2017
Veolia Lokaltåg totalt
Rapport för Veolia Lokaltåg januari 2008.

26 April 2017
Tunnelbanan Grön linje
Rapport för Tunnelbanan Grön linje januari 2008.

26 April 2017
Pendeltåg
Rapport för Pendeltåget januari 2008.

26 April 2017
Tunnelbanan Blå linje
Rapport för Tunnelbanan Blå linje januari 2008.

26 April 2017
Saltsjöbanan
Rapport för Veolia Saltsjöbanan januari 2008.

26 April 2017
Tunnelbanan Röd linje
Rapport för Tunnelbanan Röd linje januari 2008.