26 April 2017
Nockebybanan
Rapport för Veolia Nockebybanan september 2008.

26 April 2017
Tunnelbanan Röd linje
Rapport för Tunnelbanan Röd linje september 2008.

26 April 2017
Tvärbanan
Rapport för Veolia Tvärbanan september 2008.

26 April 2017
Lidingöbanan
Rapport för Veolia Lidingöbanan september 2008.

26 April 2017
Tunnelbanan Grön linje
Rapport för Tunnelbanan Grön linje september 2008.

26 April 2017
Pendeltåg
Rapport för Pendeltåget september 2008.

26 April 2017
Saltsjöbanan
Rapport för Veolia Saltsjöbanan september 2008.

26 April 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan september 2008.

26 April 2017
Tunnelbanan Blå linje
Rapport för Tunnelbanan Blå linje september 2008.

26 April 2017
Veolia Lokaltåg totalt
Rapport för Veolia Lokaltåg september 2008.

26 April 2017
Tunnelbanan totalt
Rapport för Tunnelbanans samtliga linjer september 2008.