26 April 2017
Nobina (Swebus) totalt
Rapport för Nobina (Swebus) december 2009.

26 April 2017
Arriva totalt
Rapport för Arriva december 2009.

26 April 2017
Busslink totalt
Rapport för Busslink december 2009.