26 April 2017
Lidingöbanan
Rapport för Veolia Lidingöbanan december 2009.

26 April 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan december 2009.

26 April 2017
Pendeltåg
Rapport för Pendeltåget december 2009.

26 April 2017
Tunnelbanan Grön linje
Rapport för Tunnelbanan Grön linje december 2009.

26 April 2017
Veolia Lokaltåg totalt
Rapport för Veolia Lokaltåg december 2009.

26 April 2017
Tvärbanan
Rapport för Veolia Tvärbanan december 2009.

26 April 2017
Saltsjöbanan
Rapport för Veolia Saltsjöbanan december 2009.

26 April 2017
Tunnelbanan totalt
Rapport för Tunnelbanans samtliga linjer december 2009.

26 April 2017
Nockebybanan
Rapport för Veolia Nockebybanan december 2009.

26 April 2017
Tunnelbanan Blå linje
Rapport för Tunnelbanan Blå linje december 2009.

26 April 2017
Tunnelbanan Röd linje
Rapport för Tunnelbanan Röd linje december 2009.