26 April 2017
Lidingöbanan
Rapport för Veolia Lidingöbanan juli 2009.

26 April 2017
Veolia Lokaltåg totalt
Rapport för Veolia Lokaltåg juli 2009.

26 April 2017
Pendeltåg
Rapport för Pendeltåget juli 2009.

26 April 2017
Tvärbanan
Rapport för Veolia Tvärbanan juli 2009.

26 April 2017
Tunnelbanan totalt
Rapport för Tunnelbanans samtliga linjer juli 2009.

26 April 2017
Tunnelbanan Blå linje
Rapport för Tunnelbanan Blå linje juli 2009.

26 April 2017
Tunnelbanan Röd linje
Rapport för Tunnelbanan Röd linje juli 2009.

26 April 2017
Nockebybanan
Rapport för Veolia Nockebybanan juli 2009.

26 April 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan juli 2009.

26 April 2017
Tunnelbanan Grön linje
Rapport för Tunnelbanan Grön linje juli 2009.

26 April 2017
Saltsjöbanan
Rapport för Veolia Saltsjöbanan juli 2009.