26 April 2017
Arriva totalt
Rapport för Arriva november 2009.

26 April 2017
Busslink totalt
Rapport för Busslink november 2009.

26 April 2017
Swebus totalt
Rapport för Swebus november 2009.