26 April 2017
Tunnelbanan Blå linje
Rapport för Tunnelbanan Blå linje november 2009.

26 April 2017
Veolia Lokaltåg totalt
Rapport för Veolia Lokaltåg november 2009.

26 April 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan november 2009.

26 April 2017
Tunnelbanan Röd linje
Rapport för Tunnelbanan Röd linje november 2009.

26 April 2017
Tvärbanan
Rapport för Veolia Tvärbanan november 2009.

26 April 2017
Pendeltåg
Rapport för Pendeltåget november 2009.

26 April 2017
Tunnelbanan totalt
Rapport för Tunnelbanans samtliga linjer november 2009.

26 April 2017
Tunnelbanan Grön linje
Rapport för Tunnelbanan Grön linje november 2009.

26 April 2017
Saltsjöbanan
Rapport för Veolia Saltsjöbanan november 2009.

26 April 2017
Lidingöbanan
Rapport för Veolia Lidingöbanan november 2009.