26 April 2017
Nobina totalt
Rapport för Nobina november 2010.

26 April 2017
Arriva totalt
Rapport för Arriva november 2010.

26 April 2017
Busslink totalt
Rapport för Busslink november 2010.