26 April 2017
Spårväg City
Rapport för Spårväg City november 2010.

26 April 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan november 2010.

26 April 2017
Nockebybanan
Rapport för Veolia Nockebybanan november 2010.

26 April 2017
Pendeltåg
Rapport för Pendeltåget november 2010.

26 April 2017
Tunnelbanan Röd linje
Rapport för Tunnelbanan Röd linje november 2010.

26 April 2017
Tunnelbanan Blå linje
Rapport för Tunnelbanan Blå linje november 2010.

26 April 2017
Lidingöbanan
Rapport för Veolia Lidingöbanan november 2010.

26 April 2017
Tunnelbanan Grön linje
Rapport för Tunnelbanan Grön linje november 2010.

26 April 2017
Tvärbanan
Rapport för Veolia Tvärbanan november 2010.

26 April 2017
Veolia Lokaltåg totalt
Rapport för Veolia Lokaltåg november 2010.

26 April 2017
Saltsjöbanan
Rapport för Veolia Saltsjöbanan november 2010.

26 April 2017
Tunnelbanan totalt
Rapport för Tunnelbanans samtliga linjer november 2010.