26 April 2017
Nobina totalt
Rapport för Nobina augusti 2011.

26 April 2017
Arriva totalt
Rapport för Arriva augusti 2011.

26 April 2017
Keolis totalt
Rapport för Busslink augusti 2011.