26 April 2017
Saltsjöbanan
Rapport för Veolia Saltsjöbanan juni 2011.

26 April 2017
Tunnelbanan Röd linje
Rapport för Tunnelbanan Röd linje juni 2011.

26 April 2017
Spårväg City
Rapport för Spårväg City juni 2011.

26 April 2017
Tunnelbanan totalt
Rapport för Tunnelbanans samtliga linjer juni 2011.

26 April 2017
Lidingöbanan
Rapport för Veolia Lidingöbanan juni 2011.

26 April 2017
Pendeltåg
Rapport för Pendeltåget juni 2011.

26 April 2017
Tunnelbanan Grön linje
Rapport för Tunnelbanan Grön linje juni 2011.

26 April 2017
Veolia Lokaltåg totalt
Rapport för Veolia Lokaltåg juni 2011.

26 April 2017
Tunnelbanan Blå linje
Rapport för Tunnelbanan Blå linje juni 2011.

26 April 2017
Nockebybanan
Rapport för Veolia Nockebybanan juni 2011.

26 April 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan juni 2011.

26 April 2017
Tvärbanan
Rapport för Veolia Tvärbanan juni 2011.