26 April 2017
Nobina totalt
Rapport för Nobina augusti 2014.

26 April 2017
Keolis totalt
Rapport för Keolis augusti 2014.

26 April 2017
Arriva totalt
Rapport för Arriva augusti 2014.