26 April 2017
Nobina totalt
Rapport för Nobina juli 2014.

26 April 2017
Arriva totalt
Rapport för Arriva juli 2014.

26 April 2017
Keolis totalt
Rapport för Keolis juli 2014.