26 April 2017
Saltsjöbanan
Rapport för Saltsjöbanan juli 2014.

26 April 2017
Tunnelbanan Grön linje
Rapport för Tunnelbanan Grön linje juli 2014.

26 April 2017
Pendeltåg
Rapport för Pendeltåget juli 2014. Utbudssiffror har inte kommit för juli varför prel. påstigande finns i denna rapport.

26 April 2017
Tunnelbanan totalt
Rapport för Tunnelbanans samtliga linjer juli 2014.

26 April 2017
Tvärbanan Solnagrenen
Rapport för Tvärbanan Solnagrenen juli 2014.

26 April 2017
Tunnelbanan Blå linje
Rapport för Tunnelbanan Blå linje juli 2014.

26 April 2017
Ersättningsbussar Lidingöbanan
Rapport för Lidingöbanans ersättningstrafik juli 2014.

26 April 2017
Tunnelbanan Röd linje
Rapport för Tunnelbanan Röd linje juli 2014.

26 April 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan juli 2014.

26 April 2017
Tvärbanan
Rapport för Tvärbanan juli 2014.

26 April 2017
Arriva Lokaltåg totalt
Rapport för Lokaltåg juli 2014.

26 April 2017
Nockebybanan
Rapport för Nockebybanan juli 2014.

26 April 2017
Spårväg City
Rapport för Spårväg City juli 2014.