26 April 2017
Tunnelbanan totalt
Rapport för Tunnelbanans samtliga linjer november 2015.

26 April 2017
Tvärbanan Solnagrenen
Rapport för Arriva Tvärbanan Solnagrenen november 2015.

26 April 2017
Pendeltåg
Rapport för Pendeltåget november 2015.

26 April 2017
Saltsjöbanan
Rapport för Saltsjöbanan november 2015.

26 April 2017
Lidingöbanan
Rapport för Lidingöbanan november 2015.

26 April 2017
Arriva Lokaltåg totalt
Rapport för Arriva Lokaltåg november 2015.

26 April 2017
Tunnelbanan Röd linje
Rapport för Tunnelbanan Röd linje november 2015.

26 April 2017
Tunnelbanan Blå linje
Rapport för Tunnelbanan Blå linje november 2015.

26 April 2017
Spårväg City
Rapport för Spårväg City november 2015.

26 April 2017
Tunnelbanan Grön linje
Rapport för Tunnelbanan Grön linje november 2015.

26 April 2017
Tvärbanan
Rapport för Arriva Tvärbanan november 2015.

26 April 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan november 2015.