26 April 2017
Spårväg City
Rapport för Spårväg City augusti 2016.

26 April 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan augusti 2016.

26 April 2017
Saltsjöbanan
Rapport för Saltsjöbanan augusti 2016.

26 April 2017
Tvärbanan Solnagrenen
Rapport för Tvärbanan Solnagrenen augusti 2016.

26 April 2017
Lidingöbanan
Rapport för Lidingöbanan augusti 2016

26 April 2017
Arriva Lokaltåg totalt
Rapport för Arriva Lokalbanor augusti 2016

26 April 2017
Tvärbanan
Rapport för Tvärbanan augusti 2016.

26 April 2017
Nockebybanan
Rapport för Nockebybanan 2016.

26 April 2017
Tunnelbanan totalt
Rapport för Tunnelbanans samtliga linjer augusti 2016.

26 April 2017
Tunnelbanan Grön linje
Rapport för Tunnelbanan Grön linje augusti 2016.

26 April 2017
Tunnelbanan Blå linje
Rapport för Tunnelbanan Blå linje augusti 2016.

26 April 2017
Pendeltåg
Rapport för Pendeltåget augusti 2016.

26 April 2017
Tunnelbanan Röd linje
Rapport för Tunnelbanan Röd linje augusti 2016.

26 April 2017
Arriva Lokaltåg totalt (1)
Rapport för Arriva Lokalbanor augusti 2016

26 April 2017
Tunnelbanan Grön linje (1)
Rapport för Tunnelbanan Grön linje augusti 2016.

26 April 2017
Tunnelbanan Blå linje (1)
Rapport för Tunnelbanan Blå linje augusti 2016.

26 April 2017
Lidingöbanan (1)
Rapport för Lidingöbanan augusti 2016

26 April 2017
Tunnelbanan totalt (1)
Rapport för Tunnelbanans samtliga linjer augusti 2016.

26 April 2017
Saltsjöbanan (1)
Rapport för Saltsjöbanan augusti 2016.

26 April 2017
Tvärbanan (1)
Rapport för Tvärbanan augusti 2016.

26 April 2017
Tunnelbanan Röd linje (1)
Rapport för Tunnelbanan Röd linje augusti 2016.

26 April 2017
Pendeltåg (1)
Rapport för Pendeltåget augusti 2016.

26 April 2017
Spårväg City (1)
Rapport för Spårväg City augusti 2016.

26 April 2017
Nockebybanan (1)
Rapport för Nockebybanan 2016.

26 April 2017
Roslagsbanan (1)
Rapport för Roslagsbanan augusti 2016.

26 April 2017
Tvärbanan Solnagrenen (1)
Rapport för Tvärbanan Solnagrenen augusti 2016.