26 April 2017
Spårväg City
Rapport för Spårväg City december 2016.

26 April 2017
Tvärbanan
Rapport för Arriva Tvärbanan december 2016.

26 April 2017
Lidingöbanan
Rapport för Lidingöbanan december 2016.

26 April 2017
Tunnelbanan totalt
Rapport för Tunnelbanans samtliga linjer december 2016.

26 April 2017
Tvärbanan Solnagrenen
Rapport för Arriva Tvärbanan Solnagrenen december 2016.

26 April 2017
Nockebybanan
Rapport för Arriva Nockebybanan december 2016.

26 April 2017
Pendeltåg
Rapport för Pendeltåget december 2016.

26 April 2017
Tunnelbanan Blå linje
Rapport för Tunnelbanan Blå linje december 2016.

26 April 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan december 2016.

26 April 2017
Tunnelbanan Grön linje
Rapport för Tunnelbanan Grön linje december 2016.

26 April 2017
Saltsjöbanan
Rapport för Arriva Saltsjöbanan december 2016.

26 April 2017
Tunnelbanan Röd linje
Rapport för Tunnelbanan Röd linje december 2016.

26 April 2017
Arriva Lokaltåg totalt
Rapport för Arriva Lokalbanor december 2016.

26 April 2017
Tvärbanan (1)
Rapport för Arriva Tvärbanan december 2016.

26 April 2017
Spårväg City (1)
Rapport för Spårväg City december 2016.

26 April 2017
Saltsjöbanan (1)
Rapport för Arriva Saltsjöbanan december 2016.

26 April 2017
Lidingöbanan (1)
Rapport för Lidingöbanan december 2016.

26 April 2017
Tunnelbanan totalt (1)
Rapport för Tunnelbanans samtliga linjer december 2016.

26 April 2017
Tunnelbanan Blå linje (1)
Rapport för Tunnelbanan Blå linje december 2016.

26 April 2017
Tunnelbanan Röd linje (1)
Rapport för Tunnelbanan Röd linje december 2016.

26 April 2017
Nockebybanan (1)
Rapport för Arriva Nockebybanan december 2016.

26 April 2017
Arriva Lokaltåg totalt (1)
Rapport för Arriva Lokalbanor december 2016.

26 April 2017
Tunnelbanan Grön linje (1)
Rapport för Tunnelbanan Grön linje december 2016.

26 April 2017
Tvärbanan Solnagrenen (1)
Rapport för Arriva Tvärbanan Solnagrenen december 2016.

26 April 2017
Roslagsbanan (1)
Rapport för Roslagsbanan december 2016.

26 April 2017
Pendeltåg (1)
Rapport för Pendeltåget december 2016.