10 October 2017
Keolis totalt
Rapport för Keolis april 2017.

10 October 2017
Nobina totalt
Rapport för Nobina april 2017.

10 October 2017
Arriva totalt
Rapport för Arriva april 2017.