10 October 2017
Arriva Lokaltåg totalt
Rapport för Arriva Lokaltåg april 2017.

10 October 2017
Lidingöbanan
Rapport för Lidingöbanan april 2017.

10 October 2017
Nockebybanan
Rapport för Nockebybanan april 2017.

26 March 2018
Pendeltåg
Rapport för pendeltågen april 2017.

26 March 2018
Pendeltåg alla linjer
Rapport för pendeltågen april 2017.

10 October 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan april 2017.

10 October 2017
Saltsjöbanan
Rapport för Saltsjöbanan april 2017.

10 October 2017
Spårväg City
Rapport för Spårväg City april 2017.

10 October 2017
Tunnelbanan Blå linje
Rapport för Tunnelbanan Blå linje april 2017.

10 October 2017
Tunnelbanan Grön linje
Rapport för Tunnelbanan Grön linje april 2017.

10 October 2017
Tunnelbanan Röd linje
Rapport för Tunnelbanan Röd linje april 2017.

10 October 2017
Tunnelbanan totalt
Rapport för tunnelbanans samtliga linjer april 2017.

10 October 2017
Tvärbanan
Rapport för Tvärbanan april 2017.

10 October 2017
Tvärbanan Solnagrenen
Rapport för Tvärbanan Solnagrenen april 2017.