10 October 2017
Lidingöbanan
Rapport för Lidingöbanan augusti 2017.

10 October 2017
Nockebybanan
Rapport för Nockebybanan 2017.

26 March 2018
Pendeltåg
Rapport för pendeltågen augusti 2017.

26 March 2018
Pendeltåg alla linjer
Rapport för pendeltågen augusti 2017.

10 October 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan augusti 2017.

10 October 2017
Saltsjöbanan
Rapport för Saltsjöbanan augusti 2017.

10 October 2017
Spårväg City
Rapport för Spårväg City augusti 2017.

10 October 2017
Tunnelbanan Blå linje
Rapport för Tunnelbanan Blå linje augusti 2017.

10 October 2017
Tunnelbanan Grön linje
Rapport för Tunnelbanan Grön linje augusti 2017.

10 October 2017
Tunnelbanan Röd linje
Rapport för Tunnelbanan Röd linje augusti 2017.

10 October 2017
Tunnelbanan totalt
Rapport för Tunnelbanans samtliga linjer augusti 2017.

10 October 2017
Tvärbanan
Rapport för Tvärbanans Sicklagren augusti 2017.

10 October 2017
Tvärbanan Solnagrenen
Rapport för Tvärbanans Solnagren augusti 2017.