10 October 2017
Keolis totalt
Rapport för Keolis juli 2017.

10 October 2017
Nobina totalt
Rapport för Nobina juli 2017.

10 October 2017
Arriva totalt
Rapport för Arriva juli 2017.