10 October 2017
Arriva Lokaltåg totalt
Rapport för Arriva Lokaltåg juli 2017.

10 October 2017
Lidingöbanan
Rapport för Lidingöbanan juli 2017.

10 October 2017
Nockebybanan
Rapport för Nockebybanan juli 2017.

26 March 2018
Pendeltåg
Rapport för pendeltågen juli 2017.

26 March 2018
Pendeltåg alla linjer
Rapport för pendeltågen juli 2017.

10 October 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan juli 2017.

10 October 2017
Saltsjöbanan
Rapport för Saltsjöbanan juli 2017.

10 October 2017
Spårväg City
Rapport för Spårväg City juli 2017.

10 October 2017
Tunnelbanan Blå linje
Rapport för Tunnelbanan Blå linje juli 2017.

10 October 2017
Tunnelbanan Grön linje
Rapport för Tunnelbanan Grön linje juli 2017.

10 October 2017
Tunnelbanan Röd linje
Rapport för Tunnelbanan Röd linje juli 2017.

10 October 2017
Tunnelbanan totalt
Rapport för Tunnelbanans samtliga linjer juli 2017.

10 October 2017
Tvärbanan
Rapport för Tvärbanan juli 2017.

10 October 2017
Tvärbanan Solnagrenen
Rapport för Tvärbanan Solnagrenen juli 2017.