10 October 2017
Arriva Lokaltåg totalt
Rapport för Arriva Lokaltåg maj 2017.

10 October 2017
Lidingöbanan
Rapport för Lidingöbanan maj 2017.

10 October 2017
Nockebybanan
Rapport för Nockebybanan maj 2017.

26 March 2018
Pendeltåg
Rapport för pendeltågen maj 2017.

26 March 2018
Pendeltåg alla linjer
Rapport för pendeltågen maj 2017.

10 October 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan maj 2017.

10 October 2017
Saltsjöbanan
Rapport för Saltsjöbanan maj 2017.

10 October 2017
Spårväg City
Rapport för Spårväg City maj 2017.

10 October 2017
Tunnelbanan Blå linje
Rapport för Tunnelbanan Blå linje maj 2017.

10 October 2017
Tunnelbanan Grön linje
Rapport för Tunnelbanan Grön linje maj 2017.

10 October 2017
Tunnelbanan Röd linje
Rapport för Tunnelbanan Röd linje maj 2017.

10 October 2017
Tunnelbanan totalt
Rapport för Tunnelbanans samtliga linjer maj 2017.

10 October 2017
Tvärbanan
Rapport för Tvärbanan maj 2017.

10 October 2017
Tvärbanan Solnagrenen
Rapport för Tvärbanan Solnagrenen maj 2017.