26 April 2017
Arriva Lokaltåg totalt
Rapport för Arriva Lokaltåg mars 2017.

26 April 2017
Lidingöbanan
Rapport för Lidingöbanan mars 2017.

26 April 2017
Nockebybanan
Rapport för Nockebybanan mars 2017.

26 March 2018
Pendeltåg
Rapport för pendeltågen mars 2017.

26 March 2018
Pendeltåg alla linjer
Rapport för pendeltågen mars 2017.

26 April 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan mars 2017.

26 April 2017
Saltsjöbanan
Rapport för Saltsjöbanan mars 2017.

26 April 2017
Spårväg City
Rapport för Spårväg City mars 2017.

26 April 2017
Tvärbanan
Rapport för Tvärbanan mars 2017.

26 April 2017
Tunnelbanan Blå linje
Rapport för Tunnelbanan Blå linje mars 2017.

26 April 2017
Tunnelbanan Grön linje
Rapport för Tunnelbanan Grön linje mars 2017.

26 April 2017
Tunnelbanan Röd linje
Rapport för Tunnelbanan Röd linje mars 2017.

26 April 2017
Tunnelbanan totalt
Rapport för MTR Tunnelbanans samtliga linjer mars 2017

26 April 2017
Tvärbanan Solnagrenen
Rapport för Tvärbanan Solnagrenen mars 2017.