På grund av försenat SL-Accessdata har värdena för novembers valideringsgrad uppdaterats med komplett data (12 januari 2018).

14 December 2017
Spårtrafik

14 December 2017
Verksamhetstal
Verksamhetstal för SL-trafiken november 2017.