På grund av försenat SL-Accessdata har värdena för novembers valideringsgrad uppdaterats med komplett data (12 januari 2018).

15 December 2017
Lokalbanor alla

14 December 2017
Lokalbanor Arriva
Rapport för Arriva november 2017.

14 December 2017
Lokalbanor Stockholms spårvägar
Rapport för Stockholms spårvägar november 2017.

14 December 2017
Lidingöbanan
Rapport för Lidingöbanan november 2017.

14 December 2017
Nockebybanan
Rapport för Nockebybanan november 2017.

26 March 2018
Pendeltåg
Rapport för pendeltågen november 2017.

26 March 2018
Pendeltåg alla linjer
Rapport för pendeltågen november 2017.

14 December 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan november 2017.

14 December 2017
Saltsjöbanan
Rapport för Saltsjöbanan november 2017.

14 December 2017
Spårväg city
Rapport för Spårväg city november 2017.

14 December 2017
Tunnelbanan alla linjer
Rapport för tunnelbanan november 2017.

14 December 2017
Tunnelbanan blå linjen
Rapport för blå linjen november 2017.

14 December 2017
Tunnelbanan gröna linjen
Rapport för gröna linjen november 2017.

14 December 2017
Tunnelbanan röda linjen
Rapport för röda linjen november 2017.

14 December 2017
Tvärbanan
Rapport för Tvärbanan november 2017.

14 December 2017
Tvärbanan Solna
Rapport för Tvärbanans Solnagren november 2017.