13 November 2017
Arriva
Rapport för Arriva oktober 2017.

13 November 2017
Stockholms spårvägar
Rapport för Stockholms spårvägar oktober 2017.

13 November 2017
Lidingöbanan
Rapport för Lidingöbanan oktober 2017.

13 November 2017
Nockebybanan
Rapport för Nockebybanan oktober 2017.

26 March 2018
Pendeltåg
Rapport för pendeltågen oktober 2017.

26 March 2018
Pendeltåg alla linjer
Rapport för pendeltågen oktober 2017.

13 November 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan oktober 2017.

13 November 2017
Saltsjöbanan
Rapport för Saltsjöbanan oktober 2017.

13 November 2017
Spårväg city
Rapport för Spårväg city oktober 2017.

13 November 2017
Tunnelbanan alla linjer
Rapport för tunnelbanan oktober 2017.

13 November 2017
Tunnelbanan blå linjen
Rapport för blå linjen oktober 2017.

13 November 2017
Tunnelbanan gröna linjen
Rapport för gröna linjen oktober 2017.

13 November 2017
Tunnelbanan röda linjen
Rapport för röda linjen oktober 2017.

13 November 2017
Tvärbanan
Rapport för Tvärbanan oktober 2017.

13 November 2017
Tvärbanan Solna
Rapport för Tvärbanans Solnagren oktober 2017.