13 October 2017
Keolis totalt
Rapport för Keolis september 2017.

13 October 2017
Nobina totalt
Rapport för Nobina september 2017.

13 October 2017
Arriva totalt
Rapport för Arriva september 2017.