13 October 2017
Arriva Lokaltåg totalt
Rapport för Arriva Lokaltåg september 2017.

13 October 2017
Lidingöbanan
Rapport för Lidingöbanan september 2017.

13 October 2017
Nockebybanan
Rapport för Arriva Nockebybanan september 2017.

26 March 2018
Pendeltåg
Rapport för pendeltågen september 2017.

26 March 2018
Pendeltåg alla linjer
Rapport för pendeltågen september 2017.

13 October 2017
Roslagsbanan
Rapport för Roslagsbanan september 2017.

13 October 2017
Saltsjöbanan
Rapport för Arriva Saltsjöbanan september 2017.

13 October 2017
Spårväg City
Rapport för Spårväg City september 2017.

13 October 2017
Tunnelbanan Blå linje
Rapport för Tunnelbanan Blå linje september 2017.

13 October 2017
Tunnelbanan Grön linje
Rapport för Tunnelbanan Grön linje september 2017.

13 October 2017
Tunnelbanan Röd linje
Rapport för Tunnelbanan Röd linje september 2017.

13 October 2017
Tunnelbanan totalt
Rapport för Tunnelbanans samtliga linjer september 2017.

13 October 2017
Tvärbanan
Rapport för Arriva Tvärbanan september 2017.

13 October 2017
Tvärbanan Solnagrenen
Rapport för Tvärbanan Solnagrenen september 2017.