Följande rapporter har korrigerats den 18 december kl. 16:

  • Alla lokalbanor
  • Innerstaden Lidingö
  • Keolis
  • Lidingö buss
  • Nobina
  • Nynäshamn
  • Pendeltåg
  • Pendeltåg alla linjer
  • Tvärbanan
  • Verksamhetstal
08 February 2018
Lokalbanor Arriva

08 February 2018
Lidingöbanan

08 February 2018
Nockebybanan

20 June 2018
Pendeltåg

08 February 2018
Roslagsbanan

08 February 2018
Saltsjöbanan

08 February 2018
Tunnelbanan alla linjer

08 February 2018
Tunnelbanan blå linjen

08 February 2018
Tunnelbanan gröna linjen

08 February 2018
Tunnelbanan röda linjen

08 February 2018
Tvärbanan