14 February 2019
Spårtrafik

14 February 2019
Verksamhetstal
Decemberrapporten har ändrats pga justering i redovisningen av påstigande och valideringsgrad, en ny version av filen lades upp 2020-02-17. Verksamhetstal för hela SL-trafiken.