14 February 2019
Arriva
Decemberrapporten har ändrats pga justering i redovisningen av påstigande och valideringsgrad, en ny version av filen lades upp 2020-02-17.

14 February 2019
Keolis
Decemberrapporten har ändrats pga justering i redovisningen av påstigande och valideringsgrad, en ny version av filen lades upp 2020-02-17.

14 February 2019
Nobina
Decemberrapporten har ändrats pga justering i redovisningen av påstigande och valideringsgrad, en ny version av filen lades upp 2020-02-17.