15 January 2020
Lokalbanor alla
Valideringsgrad för Spårväg City + Lidingöbanan ej publicerad pga ändrade valideringsrutiner (corona).

15 January 2020
Lokalbanor Arriva

15 January 2020
Lokalbanor Stockholms spårvägar
Valideringsgrad för Spårväg City + Lidingöbanan ej publicerad pga ändrade valideringsrutiner (corona).

15 January 2020
Lidingöbanan
Valideringsgrad ej publicerad pga ändrade valideringsrutiner (corona).

15 January 2020
Nockebybanan

15 January 2020
Pendeltåg

15 January 2020
Pendeltåg, alla linjer

15 January 2020
Roslagsbanan

15 January 2020
Saltsjöbanan

15 January 2020
Spårväg city
Valideringsgrad ej publicerad pga ändrade valideringsrutiner (corona).

15 January 2020
Tvärbanan

15 January 2020
Tunnelbanan alla linjer

15 January 2020
Tunnelbanan blå linjen

15 January 2020
Tunnelbanan gröna linjen

15 January 2020
Tunnelbanan röda linjen