De publicerade rapporterna på denna sida innehåller information som är aktuell vid publiceringstillfället. I enstaka fall kan dock värdena uppdateras i efterhand utan att nya rapporter genereras.

Kontakta trafikmatningar@sl.se vid frågor om uppdaterade värden för historiska rapporter.