För frågor om publicerad statistik (exkl. Upplevd kvalitet), maila: trafikmatningar@sl.se