För frågor om publicerad statistik om trafikmätningar, maila: trafikmatningar@sl.se

För frågor om Upplevd kvalitet, maila: upplevdkvalitet@sl.se